Provincie Limburg
Bevraging

Bevraging

0% Ingevuld
1 van 3
Autonomie
Helemaal niet akkoord
Eerder niet akkoord
Soms wel/soms niet akkoord
Eerder akkoord
Helemaal akkoord
1. Ik kan zelf kiezen voor welke taken of werkgroepen ik me engageer.
2. Ik heb voldoende vrijheid om mijn werk in te vullen en te plannen.
3. Er is voldoende gelegenheid op school om mijn mening te geven.
4. Ik heb het gevoel dat er geluisterd wordt naar mijn mening.
5. Ik kan mijn eigen ideeën realiseren op school.
6. Er wordt regelmatig gepeild naar mijn noden en wensen en er wordt in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.
7. Beslissingen vanuit het beleid worden goed geduid waardoor het gemakkelijker wordt om ernaar te handelen.