Provincie Limburg

Evolueren naar een motiverende leeromgeving

Wie schoolbreed wil evolueren naar een motiverende leeromgeving kan een aantal stappen zetten. Schoolbreed wil zeggen dat het ABC is doorgedrongen in het DNA van de school. De directeur houdt bijvoorbeeld bewust rekening met de vitamines voor groei van zijn leraren en het ABC is een rode draad voor leraren bij het voorbereiden en geven van de lessen, het omgaan met de leerlingen etc…

Die wil om te evolueren naar een motiverende leeromgeving kan ingegeven zijn door specifieke noden van directie, leraren, vakgroepen, leerlingen uit bepaalde richtingen etc…
Afhankelijk van de noden kunnen volgende ideeën krachtige elementen zijn in het veranderproces: