01
Werken jullie ook met individuele leerlingen?

Neen, wij gaan in gesprek met directie, leraren, leerlingbegeleiders om te bekijken hoe we de motivatie van leerlingen kunnen verhogen. We versterken dus de motivationele kennis en vaardigheden van de personen die dagelijks met de leerlingen werken.

02
Hoe zorgen jullie ervoor dat scholen effectief aan de slag gaan met het ABC van motivatie?

Wij voorzien vormingen in verband met motivatie, het motiveren van leerlingen en een motiverend school- en leerklimaat. Wij bieden ook ondersteuning op school. Scholen die echt aan de slag willen, kunnen wij maximaal 6 halve dagen begeleiding en ondersteuning bieden. 

03
Wat hebben jullie te bieden aan leraren?

Wij bieden leraren inzichten over motivatie en motiverend lesgeven. Die inzichten zetten wij om in concrete aandachtspunten voor de praktijk. Die inzichten en aandachtspunten kunnen leraren gebruiken om leerlingen te motiveren, maar ze kunnen ze ook op zichzelf toepassen zodat ze ook de eigen motivatie op peil kunnen houden. 

04
Wat hebben jullie te bieden aan de directie en het schoolbeleid?

Wij kunnen samen met een directie, coördinatie, leerlingenbegeleiding, … bekijken hoe het gesteld is met de motivatie van leraren en leerlingen om op basis hiervan actiepunten te bepalen voor een school, een vakgroep, een studierichting, een bepaalde klas etc 

05
Is jullie aanbod gratis?

Ja, ons aanbod is gratis.