Wie zijn we?

Wij zijn Ilse Hornikx en Hilde Swennen en verdiepen ons al geruime tijd in de zelfdeterminatietheorie en het ABC van motivatie. Wij proberen dit ook dagelijks toe te passen in onze eigen onderwijspraktijk. Met die kennis en ervaring ondersteunen wij met veel goesting scholen voor voltijds, deeltijds, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs in hun zoektocht naar een motiverende leeromgeving voor alle betrokkenen: directie, leerlingbegeleiders, leerlingen, leraren etc… 

Contacteer ons dus zeker om de vertaalslag te maken naar jullie specifieke schoolse context.